Detacheringsbureau
Informatie over detacheringsbureaus

Advertentie

ict vacature support engineer
"Sinds enige tijd werk ik als 2nd line Support Engineer via ICT detacheringsbureau Jobfinity. Een erg leuke, uitdagende functie met veel doorgroeimogelijkheden. Elke dag is anders, want met ons team ondersteunen we meer dan 1500 gebruikers op het gebied van ICT maar ook op applicaties. Op de helpdesk komen alle meldingen binnen op het gebied van ICT, problemen waar de 1e lijn niet uitkomt, pak ik op." Lees hier meer.

Project-contract

Project-contract? Een project contract is voor de duur van het project waarvoor de werknemer is ingehuurd. Lees hier alle informatie over een project-contract.

Wil je alles weten over een project contract, wat het is en tevens antwoorden krijgen op de meest gestelde vragen rondom deze en andere contractvormen, lees dan dit artikel.

Project contract voorbeeld

Er zijn een aantal manieren of contractvormen om in dienst komen van een detacheringsbureau, een daarvan is een project-contract. Een project-contract is een contract tussen het detacheringsbureau en de werknemer voor de duur van een project. Het project-contract eindigt op het moment dat het project is afgerond. 

Project-contract werknemer

Er zijn verschillende tijdelijke contracten, waaronder een project-contract. Een project-contract wijkt iets af van de overige tijdelijke contracten, omdat er andere regels gelden voor dit type arbeidscontract. Het project-contract is zolang als het project duurt, dit kan verschillen. Sommige projecten duren 4 maanden, terwijl andere projecten 2 jaar duren.

Project-contract example

Een project-contract eindigt wanneer het project waarvoor de werknemer is ingehuurd, ook eindigt. Een vereiste is wel dat om een geldig projectcontract aan te mogen bieden dient de einddatum van het project door de opdrachtgever te worden bepaald. Dit kan en mag dus niet worden gedaan door de werkgever, ofwel het detacheringsbureau. Dat is de enige voorwaarde voor een geldig project-contract.

Opzegging project contract

Voor een project-contract, dus overeenkomst geldt hetvolgende: "Deze overeenkomst kan tussentijds door ieder van partijen schriftelijk worden opgezegd. Opzegging geschiedt altijd schriftelijk tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het vorenstaande geldt alleen in het geval het project nog niet beëindigd is en een van beide partijen de overeenkomst vroegtijdig wil beëindigen."

Opzegtermijn

Bij een project-contract geldt geen opzegtermijn, dit is enkel in het geval van een bepaalde tijd of onbepaalde tijd contract.